آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران اولین عکس از طاهر گوراب - پرسه در طاهرگوراب
یکشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1387

عکس نمایی از کنار خیابان طاهرگوراب به ضیابر است.

(نمی دونم مردم آشغال ریختن یا دهیاری طاهرگوراب به اونجا نمی رسه)