آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران پرسه در طاهرگوراب
پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1387

نفر سمت راست محمدجهاندیده و نفر سمت چپ بهرام حق دوست

اینجا مغازه شخصی منه