آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران پرسه در طاهرگوراب
سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1387

ساختمان های قدیمی رشت می روند و ساختمان های سر به فلک کشیده برای خرید و فروش می آیند. یاد رشت قدیم بخیر (نمائی از پاساژ تازه تأسیس شده در سبزه میدان رشت- هنوز این پاساژ لففتاح نشده است)