آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران پرسه در طاهرگوراب
یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387

سمت راست بهرام حق دوست سمت چپ مهدی مظلوم نفر

وسط هم که از همه قد بلندتره میلاد رنجبر

بچه های محله های حمیدیان و معلولین

عکس منو که بچه کوچه پژمانم بعداْ می بینید