آمار پخش پایگاه خبری شیعه ایران پرسه در طاهرگوراب
یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387

نمایی از رودخانه ی نیمه خشک پشت طاهرگوراب